Profielfoto van Jan Bosscher

Jan Bosscher

Uitlijning profielfoto

Vereniging:
Functie: Scheidsrechterscoördinator
Kennis over: Ledenwerving en -behoud, Vrijwilligersbeleid, Sportiviteit en respect, Clubarbitragebeleid
Lid sinds: 01-02-2021

Over Jan

Al in 1965 begonnen als scheidsrechter afdeling Zwolle tot ca. 1976.
Daarna als vrijwilliger al vanaf 1984 actief voor CSV '28 geweest als voorzitter pupillenbestuur, coördinator groep F en E spelers . Ook vanaf 1984 verenigingscheidsrechter tot op heden.
Sinds 2008 meer actief binnen arbitrage functies binnen CSV '28 waaronder opstarten en aansturen commissie als coördinator en nieuwe beleid vanuit de KNVB.

Enkele hoogtepunten zijn, is de landelijke KNVB/ARAG certificeringen in april 2013 en met verlenging in januari 2020 en een gemiddelde jaarlijkse scheidsrechtersbestand 70 gediplomeerde verenigingscheidsrechters en uit onze kweekvijver al 20 scheidsrechters doorgeleid naar de KNVB en waarvan 1 nu
in het TTBV traject zicht als Assistent-Scheidsrechter en 1 scheidsrechter in het ambitieprogramma.

Vanaf 2009 -heden meer dan 220 scheidsrechters op de lijst hebben gestaan maar door redenen als vertrek andere vereniging, stoppen met voetballen en andere sport, studie, medisch of andere persoonlijke redenen zijn gestopt, Hiervan zijn maar 21 om motivatie redenen gestopt.
Van deze meer dan 220 hebben 99% een of meerdere KNVB opleidingen gevolgd met een certificaat of diploma.
Vanaf seizoen 2021-2022 staan er 75 op de lijst.
Door de coronacrises en maatregelen staan er 22 pupillenscheidsrechter op de lijst voor een cursus Spelbegeleider-pupillenscheidsrechter en 15 (ook via doorstroom vanuit de pupillengroep) voor de cursus Verenigingscheidsrechters maar zouden anders al zijn afgerond.

Ons arbitragebeleid is goed en stevig verankerd binnen de organisatiestructuur met 9 commissieleden en 14 gediplomeerde begeleiders verenigingscheidsrechters.
Naast de VZ en scheidsrechterscoördinator (Beleid en contacten KNVB en andere sportorganisaties enz) hebben wij een portefeuillehouder voor opleidingen, begeleidingen en deskundigheidsbevorderingen een 2 portefeuillehouders voor aanstellingen en totaal werken 4 leden aan de wekelijkse aanstellingen. Een portefeuillehouder voor werving, promotie, PR en bijzondere evenementen.

Jonge scheidsrechters maken wij enthousiast om ambassadeur te worden en de commissie te helpen.

Wij werven en leiden al sinds 2009 scheidsrechters op. Alle scheidsrechters zijn verplicht eén of meerdere cursussen te volgen. Momenteel zijn 99% scheidsrechters gediplomeerd.

Wij laten al jeugd vanaf 12 jaar bij JO8 t/m JO11 fluiten. Alle scheidsrechters gaan al beginnen met onze instructies en wekelijkse begeleiding en hoeven niet eerst te wachten met het volgen van een scheidsrechterscursus.
Hier hebben wij ook uitstekende ervaringen mee maar ook veel positieve ondersteuning van de leiders en trainers.

Gemiddeld 2 keer paar jaar leiden wij een groep scheidsrechters op voor de cursus spelbegeleider-pupillenscheidrechter en verenigingscheidsrechter. (per groep ca. 12-14).

Wij werken al jaren bij werving op basis van persoonlijke motivatie en via educatie en geen verplichting per team of andere vormen om spelers te laten fluiten.. Wij vinden begeleiden en het instrueren van ook de spelregels belangrijker dan zomaar verplichten zonder begeleiding en spelregels om spelers
te laten fluiten.

Onze scheidsrechters krijgen complete nieuwe tenues in bruikleen en moeten bij stoppen dit ook weer inleveren. (wordt in sportlink geregistreerd).
Ook krijgen zij scheidsrechteraccessoires zoals scheidsrechterstasje, fox fluitje, gele en rode kaarten ( alleen jeugd en seniorenscheidsrechters) scoreboekje, speciale winterhandschoenen, CSV '28 Scheidsrechters Bidon, Scheidsrechters badges enz.

Vergoedingen voor wedstrijden die men fluit is voor onze commissie al een paar jaar een actiepunt.

Wij hebben 2 KNVB arbitrage docenten in onze commissie zitten.

Verder werken wij met mentoren. die een aantal scheidsrechters onder hun hoede hebben als een persoonlijke begeleider dit ook met het oog op eerdere herkenningen van mogelijke motivatie enz. en willen stoppen. Maar ook de ontwikkelingen volgen.
Als via aanstellingen c.q. andere begeleiders signalen worden opgevangen (bijv. ziekte, school, te veel afzeggingen enz.) wordt dit doorgegeven aan de mentor. Dit zijn ca. 8/9 gediplomeerde KNVB begeleiders verenigingscheidsrechters.
Vergelijk deze functie met die van een scheidsrechtersbegeleider Lijst A en lid is van een werkcommissie van de KNVB

Elke zaterdag worden de scheidsrechters opgevangen en bereiden wij hen voor op hun wedstrijden.

CSV heeft op verzoek van PEC Zwolle als enige vereniging in Zwolle samenwerkingsafspraken om verenigingscheidsrechters c.q. KNVB scheidsrechters aan te stellen voor PEC Zwolle oefenwedstrijden vanaf O11 t//m O15 (en voor O11 en JO12 ook competitiewedstrijden)en alle Vrouwen teams en voor de JO16 t/m JO21 doet een oude KNVB collega en is CSV ook vervanger voor deze oud KNVB collega. KNVB norm en speciale afspraak voor verenigingscheidsrechters,
Scheidsrechters die voor PEC worden aangesteld krijgen wel een vergoeding per wedstrijd.

Voor ons CSV scheidsrechters een prima leerschool en een geweldige uitdaging. Wij stellen aan de hand van de ontwikkelingen deze CSV '28 scheidsrechters aan.

Als actiepunt in ons beleidsplan hebben wij ook staan een onderzoek om samen te werken met andere verenigingen aan de hand van een samenwerkingsovereenkomst c.q. convenant. Deze vraag ligt momenteel bij de Federatie Zwolse Verenigingen c.q. de voorzitters. Bij een akkoord zal sportservice
middels een te formeren werkgroep het proces begeleiden waarin naast enkele verenigingen ook deelnemen de scheidsrechtersvereniging en een lid van een werkcommissie van de KNVB. (Arbitrage beleid w.o. opleidingen en begeleidingen, Clubarbitrage en elkaar ondersteunen om te komen tot een goed arbitragebeleid en Sport en Respect).
Nu wordt zowel binnen als buiten Zwolle nog teveel op individuele wijze samengewerkt op het gebeid van opleidingen, clubarbitrage enz, maar willen dit graag meer binnen een vorm van samenwerkingsverband zien
Wij werken zeer nauw met de SZO (Scheidsrechtersvereniging Zwolle en omstreken)

Jaarlijks conform ons beleidsplan leiden wij enkele scheidsrechters door naar de KNVB. Vanaf 2009 tot op heden zijn dat er 28. Voor 2022-2023 worden weer 4 opgeleid voor de SOIII.

Sinds 2011 ben ik eerst met de FPU gegaan en in 2013 gepensioneerd.
Ik ben al meer dan 35 jaar werkzaam geweest in sector re-integratie, loopbaanontwikkeling en begeleiding en coaching veranderingsprocessen t.b.v. sector onderwijspersoneel en als HRM functionaris.

Alles met arbitrage heeft mijn grote passie. Hier vind ik veel uitdaging in. Maar ook alles met aansturing en coördinatie en begeleidingen
Belangrijke doelstelling en visie van onze vereniging en commissie is dat voor een goede organisatie en uitvoering binnen de vereniging op het gebied van de clubarbitrage juist veel gebruik wordt gemaakt van arbitrage officials die ook binnen de KNVB actief zijn en zij ook een functie hebben binnen de commissies. Dit versterkt des te meer de kwaliteit t.b.v. de verenigingsarbitrage.

Activiteiten tot op heden.
CSVS "28 Zwolle
- Coördinator Scheidsrechterszaken sinds 2009
- Verenigingscheidsrechter en ook andere functies sinds 1984
- Begeleider Verenigingscheidsrechter Scheidsrechters
- Coördinator Bureau Stages MBO en HBO studenten
- Coördinator Bureau Inschrijvingen Externe Toernooien

Verder jaarlijkse aanstellingen van scheidsrechters voor het Nederlandse Kampioenschappen MBO scholen en organisatie door het ROC Landstede
Zo ook de aanstellingen van de scheidsrechters van schoolvoetbaltoernooien basisonderwijs van Sportservice en ook de finales in het PEC Stadion

KNVB
Landelijk rapporteur (Landelijke Jeugd)
Lid werkcommissie Scheidsrechtersbegeleider lijst A
Praktijkbegeleider-coach
Coach SOIII en SOII opleidingen
Lid bezwarencommissie scheidsrechtersrapporten.

PEC Zwolle
Aansteller scheidsrechters PEC jeugdteams JO11 t/m JO15 en alle PEC vrouwen teams en vervanger voor JO16 t/m JO21